PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > XXXVI Convocatòria Fons de Solidaritat de la UAB

XXXVI Convocatòria Fons de Solidaritat de la UAB

Entitat convocant

Fundació Autònoma Solidària

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Descripció

Amb l’objectiu de promoure les accions de cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i els països del Sud, la Fundació Autònoma Solidària obre la XXXVI Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB, que destina ajuts adreçats a subvencionar projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global per part de membres de la UAB. El Fons de Solidaritat, iniciat l’any 1993, és un instrument de què disposa la Cooperació i l’Educació per a la Justícia Global de la UAB i es dota de les aportacions provinents de la mateixa universitat i d’estudiants, PDI i PAS a partir del referent internacional del 0’7% del pressupost.

La Universitat ha de jugar un paper important en la creació de les condicions que possibilitin un món just i divers. I això es pot aconseguir a través de la Cooperació, l’Educació per a la Justícia Global i la solidaritat de tots/es nosaltres, com ja s’ha demostrat al llarg d’aquests últims vint-i-cinc anys de cooperació universitària per a la Justícia Global de la UAB.

La convocatòria té dues línies:

Línia 1: Projectes i altres iniciatives de cooperació adreçades a països del Sud.

Línia 2: Activitats d’educació per la a justícia global adreçades a la comunitat universitària: sensibilització, formació, recerca, incidència política i mobilització social.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial
PAS
PDI

Bases

https://www.uab.cat/doc/BasesFSXXXVI_2018

Data de publicació

07/01/2019

Data d'inici de sol·licituds

07/01/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

21/02/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Fundació Autònoma Solidària

Correu electrònic

fas.cooperacio@uab.cat

Telèfon

935814041