Personal UAB Personal d'administració i serveis

Recursos: Xarxa local

Xarxa local i unitats que la componen

Per connectar un ordinador a la xarxa física de la Universitat, cal disposar d’una roseta de connexió activa, és a dir, amb senyal de xarxa, i d’una adreça de xarxa vàlida per al dispositiu i la zona on es connectarà:

A la pestanya “Accés al sistema de gestió d’equips en xarxa” s’obrirà una adreça web on podreu accedir als serveis següents: activació de roseta, nova roseta, alta d’equip a la xarxa, etc.

A partir de la connexió a la xarxa física de la UAB, podreu accedir a unitats de xarxa pròpies o compartides. Per defecte, el Servei d’Informàtica us assignarà un espai propi amb una capacitat determinada (per exemple a Magno).

Es pot fer una petició de connexió a la xarxa de la UAB per dues vies diferents:

Per treballar, és molt probable que hagueu d’accedir a altres unitats de xarxes compartides a la vostra unitat, oficina o àrea. En aquests casos, haureu d’adreçar una petició al CAS mitjançant els seus formularis i indicant a quines unitats de xarxa heu de tenir accés, així com les impressores que utilitzareu. Un company de la vostra unitat, oficina o àrea us pot facilitar el nom de les unitats de xarxa i de les impressores que ell té al seu ordinador i a les quals vosaltres també heu d’accedir: