Polítiques i Sociologia

Fa més de 25 anys es creava la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universtitat Autònoma de Barcelona, pionera en la implementació d'aquests estudis en el nostre país. Des de llavors, per les nostres aules, han passat un gran nombre d'estudiants que un cop formats treballen a un gran nombre d'institucions nacionals i internacionals, administracions públiques, ONGs, associacions empresarials, sindicats, consultories, empreses i instituts i centres de recerca.
 
Un alumnat compromès amb la societat, amb il·lusió, eines i capacitat per treballar en la creació d'una societat democràtica, igualitària i justa, i amb un punt en comú: els anys passats a la Universitat Autònoma de Barcelona
 
Objectius
Alumni Polítiques i Sociologia UAB neix dins el programa institucional Alumni UAB amb la voluntat que les persones formades a la nostra facultat segueixin formant part de la UAB un cop acabats els estudis.
 
Fer xarxa entre els titulats per compartir coneixements i establir una relació bidireccionals entre la facultat i els ex alumnes.
 
Els titulats i titulades incorporats al món laboral poden aportar la seva experiència professionals a l'alumnat. La UAB vetllarà per la inserció laboral, la formació permanent i el reciclatge dels titulats universitaris.
 
Un retorn del coneixement a la universitat i una manera d'obrir les portes de la facultat a una societat canviant, promocionar les relacions intergeneracionals entre alumnes i professionals del sector i sobretot la creació d'una comunitat activa i compromesa formada per professionals, amb el suport de la Universitat Autònoma.
 

Activitats
Trobades d'exalumnes, sessions de networking, xerrades per als futurs professionals, conferències i debats sobre temes relacionats amb la ciència política i la sociologia.
 
Directori d'exalumnes per tal de crear una base de dades actualitzada de l'antic alumnes de la facultat.