Economia i Empresa (CAFEE)Els graus que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB es van implantar l’any 2011. Des de llavors molts i moltes estudiants han sortit de les nostres aules amb una formació solida per integrar-se en el món laboral.
 

Us volem oferir la possibilitat de continuar amb una presència real en el si de la institució universitària de la UAB i en la Facultat d’Economia i Empresa inscrivint-vos a la Comunitat Alumni de la Facultat d’Economia i Empresa – CAFEE.
 

Objectius
La comunitat Alumni vol mantenir el contacte amb els antics alumnes per posar en comú la nova trajectòria professional,  oferir instruments per a la formació continuada, informar sobre les activitats de la facultat  i facilitar el contacte personal després dels graus.


Activitats
Formar part de la Xarxa Alumni de la Facultat d’Economia i Empresa i de la UAB permet accedir a serveis com :
 

- Rebre informació sobre les activitats de la Facultat d’Economia i Empresa i de la UAB.

- Assistir i participar en actes organitzats per la Comunitat Alumni CAFEE (xerrades, debats,  trobades,...) sense cap cost.

- Obtenir informació dels cursos de formació continuada adients al perfil dels graus cursats.

- Rebre la Newsletter de la Comunitat Alumni de la Facultat d’Economia i Empresa – CAFEE, el butlletí de la Facultat i trameses puntuals a la vostra adreça de correu electrònic.

- Poder accedir al grup Xarxa Alumni de la CAFEE de Linkedin per estar al corrent de la vida professional, mantenir-se en contacte amb els companys i aprofitar totes les seves altres prestacions.


 

Contacte:
Valeri Sorolla Amat, vicedegà d'Estudiants i Comunicació de la Facultat d'Economia i Empresa UAB.