Dret

La facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona té més de quaranta anys d'experiència formant juristes. Durant aquests anys s'han incorporat a la nostra societat els antics llicenciats i llicenciades, així com els actuals graduats i graduades en Dret, formant-se un important col·lectiu de persones que tenen un aspecte comú: la seva formació superior l'han rebut compartint en el temps el mateix lloc.
 
Aquest nexe és el que justifica que es constiueixi al voltant de la Facultat i de la Universitat, la xarxa Alumni Dret UAB amb la idea de que sigui:
 
1. Un vincle directe amb la Facultat de Dret de la UAB, que continua oferint activitats de caire acadèmic i formatiu en tots els moments del recorregut professional dels seus membres.
 
2. Una via per crear xarxa entre els seus membres de manera que es puguin compartir experiències.
 
3. Una manera de continuar vinculat a la UAB i poder fer servir els serveis que ofereix a les àrees de serveis professionals i formació.
 
 
Els instruments amb els que comptem per realitzar aquest projecte són diferents activitats com les trobades d'exalumnes, les jornades de networking, les jornades d'orientació per futurs professionals, la creació d'un banc de dades de membres Alumni de Dret i la posada en marxa de debats relacionats amb diferents temes jurídics.
 
Aquesta iniciativa té com a finalitat principal convertir la institució en un punt de trobada per totes aquelles persones que van passar, passen actualment i han de passar en el futur per les aules de la nostra Facultat de Dret.
 
 
Contactejoseantonio.fernandez@uab.es