Comunicació

Benvinguts a la Xarxa Alumni Comunicació UAB!
 
Objectius:
- Convertir-se en una base de dades dels exalumnes de la Facultat des de l'any de la seva fundació (1971), amb el propòsit de donar a conèixer la seva experiència a la societat i especialment al mercat laboral.

- Establir un punt de trobada dels companys i companyes de promoció, així com una plataforma a partir de la qual es puguin interrelacionar aquelles persones que hagin estat vinculades a la facultat a llarg de tot aquest temps.

-Compartir les experiències dels professionals formats en aquesta facultat amb els nous llicenciats/graduats per facilitar la transferència social dels coneixements recents. Som una comunitat formada, al llarg dels anys, per més de 15.000 professionals, teòrics i docents de la comunicació.
 
Activitats:
- Trobades de professionals de la comunicació formats a la facultat.
- Creació d'una comunitat d'exalumnes mitjançant el nostre Directori
- Reunions d'exalumnes per promocions
- Xarxa d'amics a facebook
- Conferències, xerrades sobre temes relacionats amb la comunicació

Persona de contacte: Carme Ferré, vicedegana d’Intercanvis, Pràcticum, TFG i Alumni
Contacte: dg.c.comunicacio@uab.cat