Art i Musicologia

El dia 6 de juny de 2012 en el marc de la primera trobada d'antics alumnes de les  llicenciatures d'Història de l'Art i Musicologia, es crea la Xarxa Alumni Art i Musicologia UAB.
 
La Xarxa d'Art i Musicologia vol ser un espai de reflexió i de coneixement entorn al present i el futur de les titulacions d'Historia de l'Art i de Musicologia.
 
Espai de reflexió entre acadèmics i estudiants de la UAB i els professionals formats al Departament d'Art i Musicologia que exerceixen els seus coneixements a institucions i entitats externes.
 
Convidem a tots els titulats en Història de l'Art i en Musicologia de la UAB a sumar-se a la Xarxa Alumni.
 
Contacte: alumni.art@uab.cat