FAS > Voluntariat > Voluntariat > Voluntariat universitari
El voluntariat universitari és la participació activa i voluntària d'estudiants en el marc de la universitat que acompanyen persones en risc d'exclusió social o que es troben en situacions de vida difícils, per contribuir a millorar-ne les condicions de vida i obrir-los noves opcions de futur. El voluntariat universitari és també la participació activa en accions i campanyes encaminades a la denúncia i la sensibilització sobre les desigualtats socials, la salut i el medi ambient que demostren un compromís per a la transformació social i la justícia global. D'aquesta inquietud sorgeix la campanya Voluntaris per a la transformació social #ComandoV.

Compromís de la UAB:

La Universitat, a través de la Fundació Autònoma Solidària, facilita i promou que els estudiants passin per una experiència de voluntariat des del convenciment que, per a formar bons professionals, a més d'una formació acadèmica cal oferir una educació humana integral basada en el valors de la cooperació, la solidaritat, la democràcia participativa, la convivència, la justícia i la ciutadania activa. Es tracta, i queda recullit en els estatuts de la UAB, la universitat no formi només professionals i tècnics, sinó també ciutadans actius i persones responsables amb el seu entorn. Com a universitat membre de la CRUE, la UAB comparteix el compromís de les universitats de la CRUE tal com queda recollit a Universidad, compromiso social y voluntariado (CRUE 2001).

Participar en activitats de voluntariat pot ser reconegut per crèdits acadèmics. 
Si t'interessa demana més informació!

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats