FAS > Voluntariat > Voluntariat > Què és fer voluntariat?

En un món canviant i amb creixents desigualtats socials, el voluntariat continua sent una eina per a la transformació social.  El voluntariat contribueix a incrementar el grau de coneixement que té la societat de la realitat dels col·lectius socials desafavorits i el grau de compromís i responsabilitat de la societat vers aquestes realitats, per tant, a la cohesió i inclusió social i la convivència. Amb l'acció voluntària es fan paleses les necessitats i la manca d'igualtat d'oportunitats de moltes persones i col·lectius, i les injustícies socials i globals que les causen.

Fer voluntariat significa...

- Poder conèixer altres realitats socials
- Desenvolupar una actitud crítica i compromesa
- Contribuir a millorar la qualitat de vida de persones que es troben en risc d'exclusió social
- Lluitar a favor d'una societat més cohesionada i d'un món més just

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats