Marató de Debats Ràpids


II Marató de Debats Ràpids de la UAB. Curs 2017.

La II edició de la Marató de Debats Ràpids tindrà lloc el 27 i el 29 de juny, i el tema d’enguany girarà entorn de la pregunta: La igualtat entre homes i dones és clau per a una ciència rigorosa?  L’objectiu de l’activitat és fomentar l’enfrontament dialèctic i, alhora, sensibilitzar la comunitat sobre la igualtat entre homes i dones.

El dia 27 tindrà lloc una activitat formativa que consistirà en l’explicació del sistema de competició, el visionat de la pel·lícula Hidden figures i una xerrada d’àmbit científic. D’altra banda, el dia 29 de juny tindrà lloc la competició, que consistirà en, com a mínim, dos debats entre els equips participants, en funció del nombre d’equips inscrits.
 
Participants
La participació en la competició està oberta a totes les persones que estudien a la UAB i que estan matriculades en el present curs acadèmic 2016/2017. La inscripció es realitzarà per equips, que hauran d'estar formats per un mínim de 2 estudiants i un màxim de 5. L’equip ha de designar un portaveu al qual es farà arribar la informació concreta de la competició.
 
En cas que un estudiant no trobi cap company o companya per a presentar-se, pot inscriure’s individualment. En cas que l’organització trobi un altre estudiant en la mateixa situació, els proposarà que formin un equip. En cas que no sigui possible formar equip, no podran competir. Cap estudiant no pot formar part de més d’un equip.
 
Inscripció
Cal que els estudiants interessats omplin aquest formulari. El termini d'inscripció finalitza el 20 de juny de 2017. Les inscripcions són individuals, però heu d'indicar quins són els vostres companys d'equip i qui de vosaltres adquireix el paper de portaveu.

Procediment del debat
La competició consistirà en, com a mínim dos debats entre els equips participants (en funció del nombre d’equips inscrits). El sistema dependrà del nombre d’equips inscrits i s’especificarà al Reglament de la Marató de Debats Ràpids, que es farà arribar als portaveus dels equips perquè puguin preparar la participació.

Com que es tracta de debats ràpids, només es disposarà d’un torn d’introducció, un de refutació i un de conclusions.

Al canal de Youtube de la unitat de Dinamització Comunitària disposeu de vídeos de competicions d’edicions anteriors, que us ajudaran a estructurar les intervencions.
 
La llengua
La llengua vehicular podrà ser el català o el castellà.
 
Tema
El tema del debat serà:La igualtat entre homes i dones és clau per a una ciència rigurosa?

Reconeixement acadèmic
Els participants que ho vulguin, poden sol·licitar el reconeixement acadèmic de la seva participació. En aquest cas, el preu és de 25€ i es poden reconèixer 2 crèdits ECTS.