Eleccions al representant d'elDirectori al CEUAB

El Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB) és el màxim òrgan de representació estudiantil de la UAB i té per objectiu principal fer arribar la veu dels estudiants als òrgans de presa de decisions de la universitat, per tal de garantir els drets de la comunitat estudiantil.

Es va constituir el 25 de maig del 2012 i està compost per 55 estudiants.

El CEUAB està format per dos òrgans: el Plenari i la Comissió Permanent. El Plenari és on es debat i es prenen les decisions. Cada facultat està representada per 4 estudiants que són triats pel consell de cada centre. El Plenari tria, un cop l’any, la Comissió Permanent, que és l’òrgan executiu de les decisions del Plenari.

Una de les 55 places del plenari del CEUAB està reservada per a un representant dels col·lectius inscrits a elDirectori.
Fruit de la reunió amb el conjunt d’elDirectori del passat 21 de febrer, s’estableix el següent procediment per a escollir el representant dels col·lectius al Plenari del CEUAB:

 1. Els col·lectius inscrits a elDirectori podran presentar candidatura fins al 13 de març del 2017. Per a presentar-la, caldrà emplenar la butlleta de candidatura i enviar-la escanejada a info.participacio@uab.cat.

 2. Només s’acceptarà una candidatura per col·lectiu. Tot i que la candidatura és unipersonal, caldrà l’aval d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori. Cada col·lectiu només podrà avalar una candidatura.

 3. Un cop finalitzat el termini, es farà pública la proclamació definitiva de candidatures.

 4. El dia 22 de març, es votarà presencialment al Centre de Recursos per a Col·lectius, de 9.30 h a 18.30 h.

 5. Tenen dret a vot els col·lectius inscrits a elDirectori. La votació no és individual, sinó que el col·lectiu delega el seu vot en un dels membres com a representant. Els representants dels col·lectius hauran de signar un formulari per a corroborar que formen part d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori.

 6. Un cop finalitzat el període de votació, es faran públics els resultats el dia 29 de març.

 7. Calendari electoral:
   

  6 de març Convocatòria d’eleccions.
  6 de març al 10 de març Exposició pública del cens.
  Cens electoral
  9 de març Tria de la Junta i la Mesa electoral.
  Acta de la tria de la Junta electoral i la Mesa electoral
  6 de març al 13 de març Presentació de candidatures.
  10 de març Publicació del cens electoral definitiu.
  Cens electoral definitiu
  14 de març Proclamació provisional de les candidatures.
  Acta de la junta electoral de proclamació de candidatures
  15 de març al 16 de març Termini de reclamacions contra la proclamació de candidatures.
  17 de març Proclamació definitiva de les candidatures.
  17 de març al 21 de març Campanya electoral.
  22 de març Eleccions a representant d’elDirectori al CEUAB.
  24 de març Proclamació provisional dels resultats de les eleccions.
  27 de març Termini de presentació de reclamacions als resultats.
  29 de març Proclamació dels resultats definitius.

Resultats definitius


Han votat 34 col·lectius inscrits a elDirectori, la qual cosa suposa un 42,5 % de participació respecte el cens electoral (format per 80 col·lectius). Els resultats han estat els següents:

Candidatura A
Avalada pel Club de Rol de la UAB (CRUAB)
Representant: Pau Cano Ribé
12 vots
Candidatura B
Avalada per l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP)
Representant: Pilar Cortés Barrado
17 vots
Vots en blanc 4 vots
Vots nuls 1 vot

Feu clic a l’enllaç per a consultar l'acta de la Junta Electoral.