Representació en Comissions de treball

Representació en comissions

Els delegats i delegades són el principal vincle entre el grup acadèmic, és a dir l'aula, i la facultat i la universitat. Tenen un contacte directe amb els estudiants, dels quals en són representants, i en són també un important vincle perquè la institució conegui les demandes i necessitats de l'estudiantat. Per això mateix, sovint es demana de la seva participació en diverses comissions o taules de treball, per tal de portar la veu de l'estudiantat i representar-lo.


La participació dels delegats/des en aquestes comissions i taules se’ls reconeix com a hores de dedicació i actualment, els delegats i delegades participen de les següents comissions de treball:


Taula de mobilitat de la UAB
Dos delegats/des representants.
Convocatòria oberta fins el 25 de febrer de 2021.

Campus Saludable i Sostenible
Dos delegats/des representants a cadascun dels grups de treball següents:

  • Activitat Física
  • Alimentació saludable
  • Benestar emocional
  • Valors responsables i de solidaritat
  • Energia i Aigua
  • Espais agroforestals
  • Ambientalització
  • Participació

Convocatòria oberta fins el 25 de febrer de 2021.

Per indicar que volen participar-hi, els delegats i delegades poden fer-ho inscrivint-se al formulari que trobaran a l'aula Moodle de delegats i delegades de grup acadèmic 20/21.