Representació en Comissions de treball

Els delegats i delegades són el principal vincle entre el grup acadèmic, és a dir l'aula, i la faculta i la universitat. Per això mateix, són agents  principals i implicats en el seguiment acadèmic de les titulacions i en el foment de les bones pràctiques en el dia a dia de l'aula.

Així mateix, també tenen un contacte directe amb els estudiants, dels quals en són representants, i en són també un important vincle perquè la institució conegui les demandes i necessitats de l'estudiantat.

Per això mateix, sovint es demana de la seva participació en diverses comissions de treball, per tal de portar la veu de l'estudiantat i representar-lo.
Actualment, els delegats i delegades participen de les següents comissions de treball:

Comissió per a l'elaboració del IV Pla d'acció per la igualtat entre homes i dones
Des de l'Observatori per a la Igualtat s'està iniciant l'elaboració del Quart Pla d'acció per a la Igualtat entre dones i homes de la UAB. Un cop finalitzada la vigència del Tercer pla d'acció, s'inicia el procés d'elaboració del nou pla amb una primera proposta de mesures. Les mesures sorgeixen dels resultats obtinguts de l'avaluació del grau d'implementació de les accions del tercer pla, de la diagnosi en quant a la situació de la UAB en matèria d'igualtat de gènere, i de la revisió de la normativa i bibliografia actual en relació aquesta temàtica.
El passat mes de desembre de 2018 es va obrir una convocatòria oberta a tots els delegats i delegades i les representants de Cens en la comissió són:

  • Laia Montero, Escola d'Enginyeria
  • Mònica Carnicé, Facultat de Filosofia i Lletres

Comissió d'Enquestes d'Avaluació
Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. Per això mateix, una comissió treballa per tal de millorar-ne el funcionament i plantejar possibles millores aplicables.
Els delegats i delegades que hi formen part són els següents:
  • Sergi Soria Castro, Facultat de Filosofia i Lletres
  • Jordi Pedrero Kitson, Escola d'Enginyeria
  • Maria Cobo de Nadal, Facultat de Medicina
  • Ana Perales Camposo, Facultat de Ciències de l'Educació