Representació en Comissions de treball

Representació en comissions

Els delegats i delegades són el principal vincle entre el grup acadèmic, és a dir l'aula, i la faculta i la universitat. Per això mateix, són agents  principals i implicats en el seguiment acadèmic de les titulacions i en el foment de les bones pràctiques en el dia a dia de l'aula.

Així mateix, també tenen un contacte directe amb els estudiants, dels quals en són representants, i en són també un important vincle perquè la institució conegui les demandes i necessitats de l'estudiantat.

Per això mateix, sovint es demana de la seva participació en diverses comissions de treball, per tal de portar la veu de l'estudiantat i representar-lo.
Actualment, els delegats i delegades participen de les següents comissions de treball:

Comitè de valoració de l'avaluació de l'activitat docent del professorat

  • Omar Budesca de San Luis
  • Maria Albàs Gómez


Substituts i substitutes
David Martínez Herrera
David Quevedo Barber
Blanca Solé Serrallach

Comissió de seguiment del IV Pla d'acció de gènere
La participació en aquesta comissió pot ser reconeguda com a hores de dedicació al càrrec de delegat/da de grup acadèmic.
Sol·licitud de participació per a delegats i delegades vacant.
Per participar-hi envieu un correu indicant-ho a elcens.participacio@uab.cat

Taula de mobilitat de la UAB
La participació en aquesta comissió pot ser reconeguda com a hores de dedicació al càrrec de delegat/da de grup acadèmic.

 
  • Andrés Seguí Correa
  • Kerry Ann Yenei Gordon Huerta


Substituts i substitutes
Sabina Tulbure
Victoria Escobar Moreno
Sara Andújar Palomino