Treball d’hàbits en temps de la COVID

Cuidem-nos a la UAB: treball d’hàbits en temps de la COVID

Cuidem-nos a la UAB

Aquest projecte té per objectiu posar les cures en el centre de les pràctiques habituals en el campus, i que d’aquesta manera l’alumnat consolidi hàbits que en aquest temps de la Covid són vitals per la salut de la comunitat universitària.

La interacció entre els estudiants és vital perquè la informació i recomanacions arribin, i per aquest motiu són els mateixos estudiants qui fan aquesta sensibilització.

El projecte consta de dues parts: itineraris participatius per les facultats i campanyes a les xarxes socials. Els itineraris es realitzaran especialment en els espais de relació informal de l’alumnat i seguint les indicacions de l'Àrea de Prevenció, l'encarregada de la formació dels estudiants en pràctiques que els realitzen. Aquests itineraris pretenen documentar les bones pràctiques que es donen al campus, així com els aspectes a millorar que es puguin detectar. D’aquesta manera, es posaran en marxa campanyes específiques en cas que sigui necessari.