Justificació 2016


Justificació ajut econòmic per activitats organitzades per estudiants de la UAB

Un cop feta pública la resolució dels ajuts, s'establirà un període de justificació que serà comunicat als col·lectius sol·licitants.

Per a dur a terme la justificació s'ha d'omplir el següent formulari i dur-lo a la Unitat de Coordinació Administrativa de l'Àgora (Edifici R), juntament amb tota la documentació necessària per a justificar l'ajut (haureu de revisar les Intruccions sobre el procediment de justificació). Un cop entregada tota la documentació, la Unitat de Dinamització Comunitària la revisarà per a garantir que compleix amb els requisits establerts.

Recordeu que heu de justificar l'import total de l'ajut i que el 40% de l'ajut atorgat s'ingressarà un cop hagueu justificat l'ajut.

Com podeu veure al formulari, heu de presentar un llistat de factures que cobreixin la totalitat de l'ajut. També heu d'adjuntar les factures originals i fer una breu memòria del desenvolupament de l'activitat.

Recordeu que totes les factures presentades hauran de correspondre amb la data i el concepte de cada activitat, per tant, haureu d'indicar per a cada factura l'activitat a la què fa referència.

En cas que no realitzéssiu alguna de les activitats per les que vàreu sol·licitar ajut, haureu d'omplir el comunicat de no realització que trobareu al final d'aquesta pàgina.

Us recomenem que reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació dels ajuts per a presentar correctament tota la documentació que us sol·licitem.

L'adreça de l'Àgora (Edifici R) és la següent:

Edifici R - Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès 

Formulari justificació d'ajuts 2016
Instruccions sobre el procediment de justificació dels ajuts per a desenvolupar activitats de l'estudiantat de la UAB
Comunicat de no realització d'activitat