Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Diversitat lingüística i cultural al Campus

Diversitat lingüística i cultural al Campus

diversitatlinguistica

Volem donar a conèixer la diversitat cultural i lingüística al campus a partir d'un recorregut d'activitats promogudes pels centres de promoció exterior o consulars que estan vinculats a la nostra oferta d'estudis. 

Es farà una sessió introductòria acompanyada de docents, estudiants i/o parlants d’aquestes llengües. De les vuit dates senyalades en el programa, sis es dedicaran a la promoció específica d’una llengua o cultura (de moment: gallega, basca, alemanya, portuguesa, italiana i romanesa).

Les activitats no es realitzaran en una aula convencional ni tenen la intenció de ser una  de classe zero, sinó que es procurarà un espai de diàleg en què cada llengua sigui presentada de manera singular en la seva caracterització lingüística, geogràfica i cultural. Així mateix, s’organitzarà una fira de la llengües a la UAB en un espai central del campus. Entre d’altres activitats, s’oferiran classes de llengua exprés, taller de traducció/interpretació, actuacions musicals, etc.  Les activitats seran dirigides pel professorat adscrit a algun Idioma Modern de la Facultat de Lletres o d’algun centre cultural vinculat a la UAB.  

Quan?

5 Octubre: Sessió de presentació de les llengües i les activitats.  

7 Novembre: Llengua i cultura gallegues.  

13 Desembre: Llengua i cultura basques  

12 Gener: Llengua i cultura alemanyes  

14 Febrer: Fira de les llengües i cultures a la UAB  

15 Març: Llengua i cultura portugueses  

20 Abril: Llengua i cultura italianes  

12 Maig: Llengua i cultura romaneses.  

Sempre entre les 13h i les 15h

A més a més!

Els consulats, instituts de promoció cultural exterior o entitats relacionada en cadascuna de les llengües oferiran també alguna activitat complementària: dansa, teatre, cinema, música dins o fora del campus de la UAB. Tenim previst, doncs, que el calendari preestablert de vuit activitats sigui doblat amb, també, vuit activitats fora de programa.  Es concretaran les activitats i el calendari durant el curs.  

On?

Es farà un ús prioritari d’espais no vinculats a l’aulari habitual. Cas de la Facultat de Lletres, voldríem realitzar les activitats a la Sala de Revistes, Biblioteca d’Humanitats i, en la mesura dels possibles, espais exteriors del Campus: Plaça Cívica, Plaça del Coneixement, etc.   

Qui pot participar?

Qualsevol alumne matriculat a la UAB.

Com?

Podeu participar en sessions puntuals que us generin més interès o bé apuntar-vos a tot el cicle aconseguint així reconeixement acadèmic.

Què cal fer per obtenir reconeixement acadèmic?

Cal que omplis el següent formulari abans del 30 de setembre i que participis almenys al 85% de les sessions. D’aquesta manera podràs, a més de gaudir de l’experiència d’haver participar, reconèixer 3 ECTS en el teu expedient acadèmic.