Formació artística amb reconeixement acadèmic

 
Des de Cultura en Viu volem que el campus de la UAB sigui també un espai de formació i creació artística. Per això, aquest és un dels objectius al qual es dediquen més recursos, i així fer possible les Aules de Teatre, Música i Dansa.

Les Aules són espais de formació i creació artística regular en què s'ofereix l'oportunitat d'iniciar-se o continuar amb la formació d'una disciplina artística. El nivell més alt de cada Aula s'anomena Grup Estable i en l'actualitat n'hi ha 4:


 
Els Grups Estables estan formats bàsicament per membres de la comunitat universitària, tan alumnat com professorat i personal d’administració i serveis, que treballen plegats sota les instruccions d’un professional amb reconeguda trajectòria artística i pedagògica. La dedicació que requereix formar part dels grups estables és alta, així com la seva recompensa formativa.

A part dels Grups Estables cada Aula ofereix cursos i tallers artístics d'inicació o nivell mig de teatre, dansa, música i escriptura. La proposta de tallers pel curs 2018-2019 és la següent:
 
Interpretació Teatral: de la sala d'assaig a escena
Iniciació a la Interpretació Teatral
Iniciació a la Interpretació Teatral en Anglès (1r semestre)

Dansa Contemporània (Nivell Mig)
Dansa Contemporània (Iniciació)
Percussió Corporal

Tècnica de Veu (1r semestre)

Escriptura creativa

Viu la Cultura


 
Informació per a totes les inscripcions

L'avaluació i l'obtenció dels crèdits s'estableix en base a l'assistència al 80% de les sessions, la presentació de treballs que pugui sol·licitar el professor, i/o d'altres criteris que estableixi el responsable o professor de l'activitat.
 
Places limitades a tots els grups.
 
No es podran convalidar més de 6 crèdits ECTS de les activitats artístiques per grau acadèmic.
 
Totes les dates i horaris poden patir canvis d’última hora.