Dades generals i ubicació

La UAB disposa d’uns espais adients d’exhibició i de producció artística. Molts d'ells els pots trobar a la Plaça Cívica: un teatre, un cinema, una vestíbul d'exposicions, una sala d'actes, dues sales d'assaig i una sala polivalent. A més del treball diari (assajos, proves, classes, etc.), en aquestes sales trobareu una programació composada principalment per propostes dels Grups Estables de dansa, música i teatre, de col·lectius d'estudiants, i d'altres activitats acadèmiques i professionals. Són les següents:
 
 
Sala Teatre de la UAB 
Situació: Plaça Cívica. Campus de Bellaterra
Capacitat: 137 persones
 

Sala Cinema de la UAB
Situació: Plaça Cívica. Campus de Bellaterra
Capacitat: 190 persones
 


Sales d'exposicions
Sala d'Exposicions de la UAB: Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Espai expositiu de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica