Universitat Autònoma de Barcelona >Videos de la uab >Videos de la uab

  Gamificació aplicada al patrimoni: Recerca en prehistòria i arqueologia a la comarca de la Noguera

 

 • Catalanisme i revolució burgesa. La tesi de Jordi Solé Tura. Joan Botella (UAB).

  El Grup de Recerca sobre l'Època Franquista del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (GREF-CEFID) va organitzar la jornada "Cinquanta anys de catalanisme i revolució burgesa", en la qual els ponents van tractar temes relatius al llibre Catalanisme i revolució burgesa, escrit per Jordi Solé i Tura al 1967. 

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2017
  Durada: 01:08:00 
  Mida: 990 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • La recepció del llibre. El context intel·lectual català dels anys seixanta. Isidre Molas (UAB).

  El Grup de Recerca sobre l'Època Franquista del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (GREF-CEFID) va organitzar la jornada "Cinquanta anys de catalanisme i revolució burgesa", en la qual els ponents van tractar temes relatius al llibre Catalanisme i revolució burgesa, escrit per Jordi Solé i Tura al 1967. 

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2017
  Durada: 00:57:00 
  Mida: 990 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Catalanisme i revolució burgesa. Història d’un llibre. Francesc Vilanova (UAB).

  El Grup de Recerca sobre l'Època Franquista del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (GREF-CEFID) va organitzar la jornada "Cinquanta anys de catalanisme i revolució burgesa", en la qual els ponents van tractar temes relatius al llibre Catalanisme i revolució burgesa, escrit per Jordi Solé i Tura al 1967. 

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2017
  Durada: 00:54:00 
  Mida: 990 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Una aproximació historiogràfica a l’obra de Jordi Solé Tura, cinquanta anys després. Borja de Riquer (UAB).

  El Grup de Recerca sobre l'Època Franquista del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (GREF-CEFID) va organitzar la jornada "Cinquanta anys de catalanisme i revolució burgesa", en la qual els ponents van tractar temes relatius al llibre Catalanisme i revolució burgesa, escrit per Jordi Solé i Tura al 1967. 

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2017
  Durada: 00:36 
  Mida: 998 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • CORE Heritage bites #1: Quina és la rellevància social del Patrimoni?

  Dr. Danko Babic, assistant professor, chair of sub. Departament, University of Zagreb, subdept. of Museology and Heritage Management (Zagreb, Croatia).

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Desembre 2015
  Durada: 1:13:35 
  Mida: 626 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • L'alquimia i l'unitat de la matèria. Aproximació als símbols hermètics.

  L’alquímia tracta l’ànima com si fos una matèria que cal purificar, dissoldre i cristal·litzar. En aquest procés intern, que té el seu reflex en els experiments del laboratori, apareixen tota una sèrie de materials, els quals no són més que estadis diferents d’una única matèria universal.
  Jorge Rodríguez Ariza doctorant en Art sagrat Medieval. UAB

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 21:01 
  Mida: 152 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Possibilitats i límits de la Espectroscòpia FTIR en l'anàlisis de mostres submilimètriques amb estructura multicapa.

  Es tracta d’una introducció a la tècnica de l’espectroscòpia FTIR i les seves variants (FTIR, ATR/FTIR, micro-FTIR, micro-ATR/FTIR i microSR-FTIR) aplicades a l’anàlisi de mostres submilimètriques, en concret per aquelles mostres amb estructura multicapa que es troben freqüentment dins l’àmbit del patrimoni cultural.
  Victòria Beltran Sanchidrian Doctoranda del grup Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural, Universitat Politècnica de Catalunya.

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 16:32 
  Mida: 101 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Terrisses i Societats: l'estudi arqueomètric de les ceràmiques (Pre)històriques

  Els estudis arqueomètrics constitueixen una potent via de coneixement d’un ample ventall de característiques de les societats humanes en qualsevol moment de la seva història. Així, per exemple, els estudis de caracterització dels productes ceràmics emprats per les comunitats (pre)històriques permeten conèixer aspectes relacionats amb les seves estructures productives, tradicions artesanals i relacions socials.
  Dr. Xavier Clop García. Investigador del Departament de Prehistòria de la UAB i director del Grup de recerca ARCHEOM

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig  2015
  Durada: 39:06 
  Mida: 307 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Exemples d'estudis interdisciplinaris en caracterització de materials pictòrics: Maíno, El Greco, Lippi i Ribera.

  L’aplicació d’ un protocol d’anàlisi que inclou diferents tècniques instrumentals (MO, SEM-EDX, FTIR, cromatografia) permet obtenir informació sobre els materials presents en les diferents capes que configuren una pintura.
  Núria Oriols Pladevall química i restauradora al laboratori del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 23:44 
  Mida: 143 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • GRAPAC-CETEC un exemple d'interdisciplinarietat en el món del Patrimoni Cultural

  L’objectiu de GRAPAC és l’estudi dels béns patrimonials; des del coneixements biogeoquímics dels materials que els conformen, fins a les traces de la seva fabricació i ús, les interferències amb el medi on s’han creat i mantingut o les alteracions que han sofert.
  Dra Eulàlia Subira de Galdácano. Directora del Grup de Recerca Aplicada al Patrimoni Cultural.

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 10:24 
  Mida: 69 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Cercador
 • Paraula
 • De:
 • Fins:
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona