Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Viatges i despeses avançades

Per gestionar els allotjaments i els desplaçaments de viatges es pot contactar directament, o a través del departament, amb l’agència concertada.

Les altres despeses relacionades amb viatges es gestionen des del departament, principalment les inscripcions a congressos i les liquidacions de dietes.