Biomarcadors en VeterinàriaUBICACIÓ:

Facultat de Veterinària - Campus UAB


TELÈFON:

93 581 16 49


MEMBRES DEL GRUP:


PRESENTACIÓ:
 
La problemàtica de les espècies més importants des del punt de vista productiu, alimentari i econòmic (porcí, boví) des de diferents enfocs: - Utilització de tècniques proteòmiques per estudiar aquests processos i identificar biomarcadors. - Estudi de les proteïnes de fase aguda: estructura, funció i utilitat com a biomarcadors. - Paper dels neurotransmissors cerebrals en el comportament en porcí - Importància de components de la matriu extracel·lular en malalties inflamatories porcines.
No en som del tot conscients, però els problemes de salut i productius dels animals de granja constitueixen un aspecte essencial de les ciencies bàsiques. Malalties que poden passar als humans, malalties que disminueixen la taxa de creixement dels animals, problemes associats al benestar i a l'estrès dels animals...
La Proteòmica ofereix unes eines fantàstiques per abordar aquests problemes: el nostre grup ha estudiat sobre tot aspectes relacionats amb l'estrès i la nutrició dels animals de renda, sobretot per les seves consequències econòmiques.
Tècniques de proteòmica quantitativa i funcional es poden aplicar a aquests problemes.
Estudiem també la resposta de fase aguda, sobretot la producció i funcions de les proteïnes de fase aguda en animals de renda. Aquestes proteïnes son marcadors d'inflamació, però també de productivitat, estrès i de seguretat alimentària.
Estem també interessats en el paper dels neurotransmissors cerebrals en el control del comportament en porcí, especialment pel que fa a benestar animal.
Finalment també estudiem el proces inflamatori en sí: la producció de components de matriu extracel·lular en processos inflamatoris porcins.
El grup mante importants relacions amb el Servei de Bioquimica Clinica Veterinaria (s.bioquimica.clinica@uab.cat)

Projecte “Desarrollo de métodos analíticos automatizables para la determinación de biomarcadores relacionados con la mejora de la salud en ganado bovino” (Convocatoria Retos-Colaboración (RTC-2015-3885-2), Ministerio de Economía y Competitividad, cofinançat amb fons FEDER):
Aquest projecte s'està desenvolupant en col·laboració amb les empreses Acuvet Biotech i Zeulab, i amb la Universitat de Saragossa, en el període 2016-2018.
Els reactius immunoturbidimètrics que s'estan desenvolupant permetran la determinació específica de les proteïnes de fase aguda ITIH4 i haptoglobina en sèrum, i també de Immunoglobulines tipus G (IgG) en sèrum i calostre. Les proteïnes ITIH4 i haptoglobina són marcadors d'inflamació que permetran millorar el diagnòstic i seguiment de malalties amb alta incidència en el bestiar boví, com són la mastitis i la metritis. La determinació d'IgG permetrà controlar de manera precisa la transferència d'immunitat passiva de la mare al vedell després de l’encalostrament. Els reactius immunoturbidimètrics permeten la determinació de manera més senzilla i fiable que la determinació tradicional per ELISA, essent a més fàcilment adaptables a analitzadors automàtics.
Aquest projecte representa també la continuïtat de la col·laboració amb les empreses implicades, una col·laboració que es va iniciar amb el projecte Innpacto (IPT-010000-2010-1) del Ministeri de Ciència i Innovació.
 
Open Access UAB Producció científica en obert

 

SCOPUS Base de dades científica

 

JCR Word Base de dades científica

 

Web of Sciences Base de dades científica

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona