Unitat d'Òptica


Coordinador d'Unitat: Verónica Ahufinger Breto

Línies de recerca:

- Sistemes no lineals
- Òptica quàntica
- Processat d'imatges

Web: Quantum Atom Optics (QAOS) group home page 

Web:  Optical Metrology & Image Processing Laboratory (MIP-OptiLab) home page

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de la UAB

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física

Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona