Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

La Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) de la UAB té com a funcions principals assessorar sobre el seu àmbit i controlar i certificar que una instal·lació radioactiva o de radiodiagnòstic compleix la legislació vigent en matèria de protecció radiològica. D’altra banda, una altra activitat molt important de la UTPR és formar en matèria de protecció radiològica els professionals que treballen en aquest tipus d’instal·lacions.