ERROR: no assetIds in UAB/Common/AssetGeneric/CSElementGetFieldsAssetsGenerics

falta el nom a la fitxa

ERROR: no edicioData received in UABIDIOMES2016/Common/Presentacion/Fitxa/CSElementHeaderFitxa, but needed
ERROR: no edicioData received in UABIDIOMES2016/Common/Presentacion/Fitxa/CSElementHeaderFitxa, but needed
Error: el curs 1345836988258 no té edicions o no s'han pogut carregar
ERROR: no edicioData received in UABIDIOMES2016/Common/Presentacion/Fitxa/CSElementHeaderFitxa, but needed