Exàmens lliures

Les persones que necessiten acreditar un nivell de llengua, poden presentar-se als exàmens lliures que ofereix UAB Idiomes en les diferents convocatòries programades.


Informació dels passos a seguir, per l’usuari unipersonal (no empresa o entitat)

Examen lliure en convocatòria programada


1. Consulta les llengües, nivells i dates de la propera convocatòria.

2. Si t’interessa, matricula-t’hi passant per l’administració del Servei de Llengües de la UAB.

3. Fes l’examen.

4. Si tens un resultat d’apte, ja pots sol•licitar el títol.

5. Recull el certificat.