Altres idiomes

IDIOMES A LA CARTA

El Servei de Llengües ofereix la possibilitat d’aprendre fins a 14 llengües amb la plataforma virtual Rosetta Stone (treball individual que permet a l’aprenent fer activitats de gramàtica, vocabulari, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita autònomament).
 
Les llengües objecte d’aprenentatge són: àrab, coreà, grec, hebreu, hindi, irlandès, neerlandès, persa, polonès, suec, tagal, turc, vietnamita i xinès.
 
Totes les llengües s’ofereixen del nivell A1 a l’A2, excepte el xinès, que arriba fins al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 
La llicència d'ús serà activa del 8 d'octubre de 2018 al 16 de setembre de 2019.

La matrícula d'aquests cursos es pot fer virtualment enviant el formulari següent a s.llengues.info@uab.cat

Full de matrícula
Descripció

Preu de les llicències

A  lumnat i personal UAB 134,00 €    
Comunitat universitària vinculada 175,95 €    
Persones externes 207,00 €    


Aquesta formació no té una avaluació formal.