Cursos

Formació de professors d'ELE

Modalitat: telepresencial
Durada: 1 setmana
Preu: 350 € 

Curs adreçat a professors d'espanyol d'universitats i institucions d'ensenyament de secundària estrangeres, d'un total de 25 hores lectives i amb l'expedició del certificat acreditatiu corresponent. Es tracta de formació telepresencial que es realitzarà mitjançant videoconferències amb la plataforma Zoom.

És un curs dissenyat a mida, amb un doble objectiu: treballar les activitats comunicatives i interactives que poden implementar-se a l'aula per desenvolupar les quatre destreses lingüístiques, i reflexionar sobre l'ensenyament de l'espanyol a estudiants de diferents nacionalitats, segons la seva idiosincràsia. El programa del curs inclou observació de classes, pràctiques, tutories personalitzades i tallers didàctics, impartits pel nostre equip docent. 

Les observacions i activitats de classe es realitzaran en un o més dels diferents programes acadèmics que ofereix UAB Idiomes Barcelona, supervisats individualment per un/a tutor/a membre de l'equip docent de la institució. Tots els programes acadèmics consisteixen, principalment, en cursos d'espanyol general i/o amb finalitats específiques que, independentment de les seves pròpies característiques (durada del curs, origen de l'alumnat, per exemple) programats a partir dels nivells i continguts fixats pel pla Curricular desenvolupat per l'Instituto Cervantes a partir de les indicacions del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). 

Els tallers didàctics es trien segons les necessitats específiques dels assistents.

La nostra oferta general inclou:

  • Eines digitals a l'aula
  • Ús de cançons a la classe d'ELE
  • Enfocament lèxic i aplicacions mòbils
  • Creació i adaptació de materials
  • Sistemes de seguiment i avaluació

Per reservar plaça, si us plau omple el següent formulari. 

Per rebre més informació, si us plau contacta amb la Susanna Pérez, enviant un correu electrònic a susanna.perez@uab.cat.

Descarrega la informació del curs: Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (ELE)