Professors del Departament de Química participen en un Projecte RETOS-Colaboración del Ministerio de Economia y Competitividad, cofinançat per FEDER amb l’empresa FAE, Francisco Albero S.A.U
(ref. RTC- 2017-5858-4)Títol del projecte: Desarrollo de un prototipo de microanalizador de NOX total (NO+NO2) por quimioluminiscencia, de aplicación en la industria de la automoción para minimizar la contaminación atmosférica de los vehículos que utilizan combustibles fósiles (MICRONOX)

Aquest projecte es proposa el desenvolupament d'un analitzador quimioluminescent compacte, econòmic i precís, adequat per a la detecció dels òxids de nitrogen emesos pels automòbils. Aquest projecte s’emmarca en el repte “Transport sostenible, intel·ligent i integrat” i concretament en el sub-repte “Desenvolupament de noves tecnologies adreçades a reduir l’impacte ambiental dels diferents sistemes i mitjans de transport, així com la contaminació acústica i mediambiental” recollits al “Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación”

Convocatòria: Retos-Colaboración 2017. Programa Estatal de I+D+i Orientada a Retos de la Sociedad
Entitats participants: FAE, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Zaragoza, Universidad Carlos III de Madrid
Periode: 2018-2021
Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

__________________________________________________________________________


Professors del Departament de Química participen en un Projecte RETOS-Colaboración del Ministerio de Economia y Competitividad, cofinançat pel FEDER amb l’empresa Cuantum Medicals Cosmetics SA
(ref. RTC- 2016-5683-1)

Títol del projecte: Adhesivos de cianoacrilato de altas prestaciones. Nuevos productos sanitarios basados en el uso de radiación electromagnética visible en el proceso de polimerización.

El projecte persegueix desenvolupar nous monòmers i formulacions de cianoacrilat d’aplicació en els camps de la medicina i la cosmètica, així com el desenvolupament de noves tecnologies de fotopolimerització que aportin propietat industrial a la compañía, aprofitant la transferencia de coneixement des de la UAB cap al sector industrial. Com a resultat del mateix es preveu la obtenció de nous cianoacrilats de cadena llarga, amb propietats millorades respecte als actualment comercialitzats, així com noves formulacions que permetin reduir de manera significativa els temps de curació i proporcionin materials amb millor estabilitat davant entorns fisiològics, oferint així al mercat solucions àmpliament demandades. La metodologia proposada contempla la caracterització del perfil toxicològic i de biocompatibilitat de les formulacions desenvolupades, així com l’avaluació de la seva eficàcia ex vivo i in vivoen un ambient quirúrgic veterinari. Finalment, s’abordarà l’optimització i l’escalat dels processos de fabricació fins a l’entorn industrial, el que assegurarà el potencial d’explotació  comercial dels resultats obtinguts.___________________________________________________________________________

Sessió CHEMUab del 28 de març de 2017
 

Des de l'àmbit de Transferència i Innovació del Departament, hem constatat el poc coneixement que tenen les indústries i el sector privat en general de les possibilitats d'accedir de manera relativament simple, a finançament públic per projectes públic-privats i hem considerat convenient iniciar aquestes sessions amb aquest tema.

Es va iniciar la Taula Rodona dedicada, principalment, a les possibilitats de col·laboració públic-privat que ofereix el Programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, entre altres iniciatives.

Un altre aspecte que es va exposar és el tema docent. Recentment hem iniciat un Màster professional sobre "Química Fina i Polímers" amb col·laboració i participació directa d'algunes empreses. Aquest tipus d'iniciatives poden ser també d'interès i es va incloure  una presentació al respecte.


A continuació us adjuntem les presentacions que es van exposar el dia de la sessió:

Presentació CHEMUab

Doctorats industrials

Jornada 28/03/2017

MQFP 2017
______________________________________________________________________________


Primera Tesi Doctoral dintre del "Programa de Doctorats Industrials de la
Generalitat de Catalunya"

 

El passat 3 de novembre es va defensar en el Departament de Química de la UAB la Tesi Doctoral "Controlled Living Anionic Polymerization of Cyanoacrylates by Frustrated Lewis Pair Based Initiator" realitzada per Rubén Sáez Fraile. Aquest treball va ser finançat per l'empresa Henkel en el marc de la col·laboració que existeix entre aquesta empresa i el grup dels professors Rosa María Sebastián i Jordi Marquet del Departament. Aquesta tesi ha estat una de les primeres tesis defensades a Catalunya dintre del "Programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya" i en el vídeo adjunt es recull l'entrevista realitzada a l'autor per part dels responsables del Programa i que ha estat penjada a la pestanya "Multimèdia" del portal "Doctorats Industrials" de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

 

 
 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona