Informes i dictàmens


La posició d’Espanya davant l’entrada en vigor del Protocol de la tortura a Espanya: lnforme relatiu a la implementació del Protocol Facultatiu de la Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels inhumans o degradants

Autors/es: Pi Llorens, Montserat i Jiménez Cortés, Clàudia

Finalitat/objectiu: Aquest informe tenia per objecte assessorar al citat organisme respecte de la competència i contingut d’una futura llei autonòmica que desenvolupés l’esmentat Protocol

Organisme que l’encarrega: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Any d’execució: 2008

 

Actualització del contingut jurídic laboral de la pàgina web del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Autors/es: Pastor Martínez, Albert

Finalitat/objectiu:

Organisme que l’encarrega: Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Any d’execució: 2009

 

Elaboració de una guia per a la negociació de convenis col·lectius de treball

Autors/es: Pastor Martínez, Albert

Finalitat/objectiu:

Organisme que l’encarrega: Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Any d’execució: 2009

Doctorats Doctorats Ciències Socials

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Observatori de graduats Eina que permet conèixer la situació professional dels titulats de l'Autònoma

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

UAB Divulga Idees, recerca i innovació a la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona