Col·laboracions i convenis


Títol Conveni d’assessorament entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell per a l’elaboració d’un estudi i projecte d’Ordenança local per a la protecció del Rodal de Sabadell
Subjectes implicats UAB i Ajuntament de Sabadell
Finalitat/objectiu
 
Determinació conjunta del contingut de la norma de protecció del Rodal (delimitació de les accions permeses, les sotmeses a mera comunicació o prèvia autorització i les prohibides). Examen de les figures legals de protecció que afecten a la zona del Rodal. Configuració i discussió d’un projecte d’Ordenança i redacció definitiva del text.
Investigador/a responsable Drs. Joan Amenós Álamo i Rafael Audivert Arau
Altres investigadors/es participants  
Dates d’execució 11/2/2008 a 30/3/2008

 

Títol Conveni d’assessorament entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell per a la compilació de les ordenances vigents
Subjectes implicats UAB i Ajuntament de Sabadell
Finalitat/objectiu
 
Elaboració d’una compilació de les ordenances vigents al municipi de Sabadell als efectes d’examinar la seva legalitat i ordenar-les en un “Codi” normatiu.
Investigador/a responsable Drs. Joan Amenós Álamo i Rafael Audivert Arau
Altres investigadors/es participants  
Dates d’execució 2/2/2009 a 31/5/2009

 

Títol Contracte d’assessorament i gestió de la mediació de la diversitat religiosa entre l’Ajuntament de Premià de Mar i la UAB
Subjectes implicats UAB i Ajuntament de Premià de Mar
Finalitat/objectiu
 
Estudi, organització i posada en pràctica d’actuacions relatives a la mediació intercultural, amb l’objectiu d’informar i assessorar als ciutadans del municipi en matèria de drets i deures de la llibertat regiliosa. Emissió de protocols, informes i dictàmens jurídics sobre polítiques d’integració de la diversitat religiosa, el fenomen de la immigració i la multiculturalitat.
Investigador/a responsable Dr. Àlex Seglers Gómez-Quintero
Altres investigadors/es participants  
Dates d’execució 24/4/2009 a 31/12/2009 (renovable)

 

Títol Conveni entre la UAB i la Fundación Affinity
Subjectes implicats UAB i Fundación Affinity
Finalitat/objectiu
 
Crear una base de dades sobre la normativa legal aplicable als animals de companyia (normativa -internacional, comunitària, espanyola, autonòmica i local-) i crear i mantenir una pàgina web on pugui accedir qualsevol interessat.
Investigador/a responsable Dra. Teresa Giménez Candela
Altres investigadors/es participants  
Dates d’execució 1/1/2009 a 1/1/2010 (prorrogat fins a 20/1/2011)

 

Títol Conveni d’assessorament entre la UAB i el Govern d’Andorra
Subjectes implicats UAB i Govern del Principat d’Andorra
Finalitat/objectiu
 
Assessorament respecte a diferents aspectes del Dret Públic andorrà i el seu desenvolupament
Investigador/a responsable Dr. Joan Amenós Álamo
Altres investigadors/es participants  
Dates d’execució 3/11/2009 a 3/11/2010 (renovable)

 

Títol Conveni entre la UAB i la Diputació de Barcelona en relació al curs de formació sobre Llibertat Religiosa en l’àmbit local
Subjectes implicats UAB i Diputació de Barcelona
Finalitat/objectiu
 
Posar en funcionament el Curs de formació sobre llibertat religiosa en l’àmbit local adreçat al personal religiós de les confessions presents en els municipis de la província de Barcelona. Promoure les relacions de caràcter acadèmic, de recerca i de difusió del coneixement entre la UAB i la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
Investigador/a responsable Dr. Àlex Seglers Gómez-Quintero
Altres investigadors/es participants  
Dates d’execució 2/7/2009 a final curs 2009/2010 (renovable)

 

Títol Contracte d’assessorament entre la UAB i l’Associació Catalana de Municipis
Subjectes implicats UAB i Associació Catalana de Municipis
Finalitat/objectiu
 
Assessorament en matèria local i dret administratiu, especialment en l’àmbit de l’autorregulació
Investigador/a responsable Dr. Ramon Moles Plaza
Altres investigadors/es participants  
Dates d’execució 1/7/2009 a 30/6/2010
Doctorats Doctorats Ciències Socials

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Observatori de graduats Eina que permet conèixer la situació professional dels titulats de l'Autònoma

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

UAB Divulga Idees, recerca i innovació a la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona