Transferència de Coneixement 2010


 
Tipus Investigador Data d'inici/ fi Ajut/Conveni/Prestació Import real (Import - Cancelat)
Accions Compl. per preparar projectes I+D de la UE Tomàs
Folch
Marina
01/01/09
31/12/09
New approaches to assess the impact of research in Social Sciences (SCSS): guidelines for policies. 3.120,00
Organització d'actes Gairín
Sallán
Joaquín
12/05/10
14/05/10
Congrès Internacional EDO. Noves estratègies formatives per a les organitzacions 3.000,00
Organització d'actes Gairín
Sallán
Joaquín
11/05/10
12/05/10
Jornada del Equipo de Desarrollo Organizacional 2010 3.000,00
Organització d'actes Gairín
Sallán
Joaquín
16/04/09
17/04/09
Análisis de Prácticas en Red para la Creación y Gestión de Conocimiento 2.500,00
Investigació Bàsica Comellas
Carbó
Maria Jesús
01/01/10
31/12/10
Realització d'accions per a la convivència als centres 20.750,00
Prestació de Serveis Comellas
Carbó
Maria Jesús
15/06/10
30/11/10
Assessorament i dinamització de diversos municipis de la província de Barcelona 15.414,96
Prestació de Serveis Marquès
Graells
Pere
18/03/10
30/06/10
Investigación aulas de clase 2.0 para la identificación de los mejores modelos didácticos 54.015,00
Prestació de Serveis Marquès
Graells
Pere
29/11/10
31/07/11
Noves tècniques didàctiques davant el fracàs escolar 14.000,00
Accions Integrades Armengol
Asparó
M. Carme
16/01/10
17/01/11
Proyecto de apoyo y foralecimiento educacional en gestión directiva y competencias profesionales docentes. 42.500,00
Accions Integrades Gairín
Sallán
Joaquín
16/01/10
17/01/11
Creación de una red de apoyo a la gestión de centros educativos. 57.500,00
Projectes Institut Català de les Dones Tomàs
Folch
Marina
25/11/10
06/11/11
La investigació acadèmica en Ciències Socials des d'una perspectiva de gènere 13.632,00
Projectes Nacionals Gairín
Sallán
Joaquín
01/01/11
31/12/13
la creación y gestión del conocimiento en comunidades online de práctica profesional (CGC-CoP) 84.700,00
Projectes Nacionals Sanahuja
Gavaldà
José M.
01/01/11
31/12/13
Mejora de la respuesta educativa de los centros ordinarios a través de buenas prácticas inclusivas (MRCOBPI) 69.333,00
Projectes relacionats amb temes de l'Adminstració Pública Gairín
Sallán
Joaquín
25/11/10
28/08/11
Anàlisi de procediments per a la creació i gestió del coneixement mitjançant comunitats de pràctica a l'administració pública. 10.000,00
Projectes Europeus Tejada
Fernández
José
13/05/10
28/02/12
EQF-SPREAD. Proposals for the implementation and development of the Sectorial and National Qualifications Framework 3.000,00
Projectes Europeus Tejada
Fernández
José
13/05/10
10/09/10
FOOD SKILLS. Reconocimiento de competencias y cualificaciones en las industrias alimentarias de la Unión Europea 2.000,00

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Pegagogia Aplicada
Edifici G6 porta 242
Pl. del Coneixement
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
d.ped.aplicada@uab.cat
TEL +34 93 581 1620
      +34 93 581 3117

Ubicació

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona