Transferència i InnovacióLa Transferència de Coneixements i la Innovació al Departament de Química de la UAB. CHEMUab

Missió:

“Aconseguir que els resultats científics, convertits en innovació, i el coneixement desenvolupat pels recercadors i existent en el Departament, contribueixi, al desenvolupament de la indústria d’alta tecnologia en el nostre entorn”L’ecosistema d’Innovació ideal:Més informació (pdf)
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona