Transferència de Coneixement del Departament


Són les activitats del professorat del Departament destinades a aplicar el coneixement científic, generat a partir de l'activitat de recerca, a realitats professionals i a institucions per donar resposta a les seves necessitats formatives, d'innovació i desenvolupament. Aquesta activitat, realitzada a través de convenis institucionals de col·laboració o altres acords,  es concreta en processos formatius i assessoraments a un conjunt important d'entitats i organismes nacionals, estatals i internacionals.  

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Pegagogia Aplicada
Edifici G6 porta 242
Pl. del Coneixement
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
d.ped.aplicada@uab.cat
TEL +34 93 581 1620
      +34 93 581 3117

Ubicació

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona