Transferencia

El professorat del Departament realitza diverses activitats de transferència de coneixement, tan a l’empresa privada com al sector públic, que es concreten essencialment en informes i dictàmens. En alguns casos aquesta activitat es formalitza a través de la subscripció d’un conveni entre la UAB i el subjecte o subjectes interessats, un mecanisme que permet establir marcs de col·laboració estables i/o executar projectes específics.

Doctorats Doctorats Ciències Socials

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Observatori de graduats Eina que permet conèixer la situació professional dels titulats de l'Autònoma

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

UAB Divulga Idees, recerca i innovació a la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona