Tots els graus de la Facultat acreditats

 

07/09/2017


A hores d’ara la Facultat compta amb tots els títols de grau acreditats:

Grau de Medicina En progrés vers a l’excel·lència Informe
Grau d’Infermeria Acreditat Informe
Grau de Fisioteràpia Acreditat amb condicions Informe
 
De manera global valorem molt positivament aquest procés d’acreditació perquè ens ha permès analitzar i revisar la implantació i desenvolupament dels tres graus; i, també, ens ha estat molt útil per valorar els punts forts, detectar els febles i proposar futures accions per una millora continua.

Ara és el moment d’agrair l’esforç de totes les persones que han participat des de l’equip de deganat, les coordinacions d’estudis, les direccions de departament, el professorat, els estudiants i el personal d’administració i serveis. Heu estat una baula imprescindible per aconseguir aquests resultats. Enhorabona.