SERVEI D'INFORMÀTICA

El Servei d’Informàtica gestiona la telefonia de la Universitat, tant la fixa com la mòbil.

El servei inclou la instal·lació i dotació de línies, la provisió d’aparells telefònics, la gestió d’incidències i la facturació de les despeses dels aparells, trucades i línies.
Telefonia Fixa
 Telefonia Mòbil 
Documentació addicional
Formularis
Tarifes
Els telèfons mòbils corporatius són els que la universitat cedeix a persones o col·lectius per al desenvolupament de les seves tasques a la institució.  La cessió dels aparells ve regulada per aquesta normativa.

Hi ha tres categories de mòbils en funció de les necessitats més o menys avançades dels usuaris d’aquest servei. Tots els mòbils corporatius disposen d’un número de mòbil estàndard de 9 xifres i un número abreujat de quatre xifres per trucades a la institució.

Si ho desitgeu, podeu disposar d’una línia dual per poder atendre el vostre telèfon particular i el de la universitat en un mateix aparell. Podeu demanar aquesta vinculació quan la vostra línia particular pertanyi al mateix operador que les de la universitat, sigui de contracte i sigueu titulars de la línia.

Per més informació podeu consultar l'apartat "Documentació Addicional". Si teniu questions més especifiques del servei o dels diferents plans de dades podeu dirigir-les al Centre d'Assistència i Suport (CAS) a cas@uab.cat, o bé trucar al telèfon 93 581 21 00.