SERVEI D'INFORMÀTICA

El Servei d’Informàtica gestiona la telefonia de la Universitat, tant la fixa com la mòbil.

El servei inclou la instal·lació i dotació de línies, la provisió d’aparells telefònics, la gestió d’incidències i la facturació de les despeses dels aparells, trucades i línies.
 Telefonia Fixa 
Telefonia Mòbil
Característiques
Documentació addicional
Formularis
El cost de la línia i de les trucades realitzades es factura periòdicament. En cas d’avaria de l’aparell, haureu de fer-vos càrrec del cost del nou aparell. Si l’avaria està en la línia des de la roseta fins a la centraleta, el cost anirà a càrrec del Servei d’Informàtica.

Per a més informació sobre les tarifes consulteu la documentació adjunta.
Tarifes de telefonia fixa (pdf: 0,35 MB)