SERVEI D'INFORMÀTICA

El Servei d’Informàtica gestiona la telefonia de la Universitat, tant la fixa com la mòbil.

El servei inclou la instal·lació i dotació de línies, la provisió d’aparells telefònics, la gestió d’incidències i la facturació de les despeses dels aparells, trucades i línies.
 Telefonia Fixa 
Telefonia Mòbil
Característiques
Documentació addicional
Tarifes
Durant les vacances de Nadal, Setmana Santa i el mes d'agost no es processarà cap petició.

Per incidències o altes/baixes relacionades amb la telefonia feu clic aquí i aneu a l'apartat "Telefonia Fixa".