SERVEI D'INFORMÀTICA

El Servei d’Informàtica gestiona la telefonia de la Universitat, tant la fixa com la mòbil.

El servei inclou la instal·lació i dotació de línies, la provisió d’aparells telefònics, la gestió d’incidències i la facturació de les despeses dels aparells, trucades i línies.
 Telefonia Fixa 
Telefonia Mòbil
Característiques
Formularis
Tarifes
Documentació sobre la gestió del servei i de les funcions bàsiques dels telèfons i la bústia de veu
Gestió de telèfons fixes: altes, baixes, canvis, avaries i política de supletoris (pdf: 0,2 MB)
Funcionament dels telèfons analògics o digitals (pdf: 0,03 MB)
Funcionament dels telèfons IP (pdf: 0,03 MB)
Funcionament bàsic de la bústia de veu (pdf: 0,1 MB)
Etiquetes pel telèfon DBC3213 (pdf: 0,9 MB)
Etiquetes pel telèfon DBD4223 (pdf: 0,9 MB)