SERVEI D'INFORMÀTICA

El Servei d’Informàtica gestiona la telefonia de la Universitat, tant la fixa com la mòbil.

El servei inclou la instal·lació i dotació de línies, la provisió d’aparells telefònics, la gestió d’incidències i la facturació de les despeses dels aparells, trucades i línies.
 

Telefonia Fixa

 
Telefonia Mòbil
Documentació addicional
Formularis
Tarifes
Anomenem telefonia fixa als telèfons connectats per cable a les centraletes telefòniques de la Universitat. Cada línia té associat un número de telèfon i una extensió que coincideix amb els quatre últims dígits del número de telèfon.

Segons la zona del campus en què estigueu ubicats podeu disposar d'un telèfon fix analògic, digital o IP.