Personal UAB Personal d'administració i serveis

Targeta universitària: Utilitats

Targeta Universitària

Targeta universitària: Utilitats

Tota la comunitat universitària de la UAB disposa d’una targeta intel·ligent que, a banda de ser un document d’identificació, incorpora diverses funcions: fitxatge, accés a pàrquings i centres amb control d’accés i servei de préstec a les biblioteques de la UAB.

Anomalies en la gestió horària (només pel PAS)

Les anomalies es generen automàticament quan el sistema detecta un error de marcatge o una absència. Per a resoldre-les, cal que el mateix treballador justifiqui a través de l’aplicació les incidències per tal que siguin comprovades i validades pels caps directes i orgànics.

A la intranet teniu disponible el manual de l'aplicació de la gestió horària, en el qual trobareu les instruccions per a justificar les incidències i una breu descripció del funcionament del programa.

Altres utilitats

Permet modificar la clau d’accés a les aplicacions informàtiques de la UAB. (Per a canviar la clau cal tenir físicament la targeta, ja que, a part del NIU, necessitem introduir el PAN, que només consta a la targeta).
 
Com tramito la meva targeta?

Quan la persona s'incorpori per primera vegada a la nostra universitat, l’endemà de la data d’incorporació podrà passar per l’oficina del Banco Santander de la Plaça Cívica de la UAB per tramitar la targeta.

En cas de no poder personar-s’hi, la persona podrà tramitar-ho a través del formulari on-line tot carregant una fotografia amb fons blanc i una mida mínima de 220x176mp.

El termini per rebre la targeta és de tres o quatre setmanes des del dia que us hàgiu incorporat.

De tota manera, podeu obtenir prèviament el vostre NIU accedint a la pàgina de Serveis i Tràmits en Línia (SIA), a l’apartat “Gestió de paraules de pas”. D’aquesta manera, ja podreu accedir a la intranet, sol·licitar la vostra adreça de correu electrònic i sol·licitar l’accés a les aplicacions informàtiques que necessiteu per a fer la vostra feina.

Una vegada es rep la tarjeta cal activar-la, per tal de poder disposar de totes les utilitats, a través de la següent adreça, tant si es perd la tarjeta com en el cas de persones de nova incorporació.
 
Incidències amb la targeta (pèrdua, robatori, trencament, funcionament incorrecte, modificació de noms i/o cognoms...)
 
Complimenteu la sol·licitud de targeta universitària i envieu-lo on-line.

També us podeu adreçar directament a l’oficina del Banco Santander de la Plaça Cívica de la UAB i us faran una targeta nova al moment.

Més informació a l'apartat de preguntes freqüents.