FAS > Programes socials > Croma 2.0 > Tallers

Els tallers CROMA 2.0

Els tallers de suport a l'aprenentatge van dirigits a infants que estan cursant 5è i 6è de primària (entre 10 i 12 anys) i s’entenen com un entorn de treball relaxat i diferenciat de l’aula ordinària que afavoreix una bona integració, actitud i motivació dels infants.

Les activitats principals dels tallers es dividiran en 3 trimestres. Durant el primer trimestre, es destinaran les sessions a treballar la dinàmica de grup, a partir d’activitats que reforcin l’autoestima, la cohesió del grup d’infants, el respecte i la valoració de la diversitat de personalitats, el treball cooperatiu, el debat, l’expressió, l’escola activa i la participació individual i grupal. L’objectiu és crear un espai de treball òptim, on es valori la diversitat dels seus membres en tant que potencial per treballar en equip i aconseguir de manera conjunta els resultats desitjats.

Durant el segon i tercer trimestre, a partir de la col·laboració d’equips de recerca i investigadors de la UAB, s’iniciaran petits projectes vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals i els àmbits artístics, humanístics i social. Es faran dos projectes durant el segon trimestre i dos més el tercer, un de cada àmbit (ciències experimentals i ciències socials, humanístiques i artístiques).

De forma transversal es treballarà durant tot el curs, hàbits d’organització i planificació de tasques, així com suport a la resolució de dubtes respecte els seus aprenentatges, per tal que adquireixin eines i estratègies que afavoreixin la seva autonomia. 

  • Dies: Tallers de dos dies a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous (com a voluntari hi ha possibilitat de participar només un dia).
  • Horari: de 16:30 a 18:30h o de 17:00 a 19:00h, en funció del centre educatiu. Aquest horari es distribueix en 1:30h de taller amb infants i 30 minuts de valoració de cada sessió entre el dinamitzador/a i l’equip de voluntariat.
  • Ràtio alumnes: 12 infants per taller.

Escoles

L’activitat es durà a terme a 6 municipis del Vallès Occidental: Sabadell, Cerdanyola, Rubí, Terrassa, Badia i Barberà. En total, el CROMA està present a 21 escoles i s’atenen a un total de 240 infants de primària. Enguany està previst que participin uns 51 estudiants universitaris, 11 becaris/es dinamitzadors/es, 1 becària de suport i 40 d’estudiants voluntaris. 

 

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats