Faculty IQA

Faculty of Translation and Interpreting Internal Quality Assurance (IQA) 

The Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) has designed its own Internal Quality Assurance (IQA) following the AUDIT guidelines from AQU Catalunya and ANECA and the standards and guidelines for quality assurance set out by the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). The Faculty IQA is modeled on the University’s quality assurance policy and reflects the UAB’s firm commitment to offering high quality studies which are continually subject to review and improvement.

On the 23rd of November 2010, AQU gave top rating to the design of the Faculty IQA within the framework of the AUDIT programme.

Please note the following documents are in Catalan. Contact the Dean's office for further information.

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la FTI (PDF, )

PE1. Política i objectius de qualitat (PDF, )

PE2. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) (PDF, )
PE3. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions (MS Word, )
PE6. Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris (PDF, )

PC2. Programació docent de les assignatures. (PDF, )

PC3 (b). Gestió dels treballs de final d'estudis (TFE) (PDF, )
PC3 (a). Gestió de les pràctiques externes curriculars (PDF, )
PC4. Orientació a l'estudiant (PDF, )
PC5. Avaluació de l'estudiant (PDF, )
PC6. Gestió de la mobilitat dels estudiants (PDF, )
PC7. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (PDF, )
PC8A. Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari (PDF, )
PC9. Gestió documental (PDF, )

PS3. Gestió de recursos materials i serveis (PDF, )

PS5. Gestió de queixes i suggeriments (PDF, )

Certificat AUDIT (PDF, )

Informe de Revisió del SGIQ (20/06/2018) (PDF, )