Sol·licituds i documentació

La sol·licitud, que romandrà oberta fins el 14 de gener de 2022, es formalitza a través d’un formulari en línia on cal completar la informació i adjuntar la documentació obligatòria que es detalla a l'apartat Documentació requerida.

Per les places destinades a estudiants de la Facultat de Veterinària, s’ha establert una preselecció per part de la facultat. Així doncs, les persones interessades en aquestes places primer hauran de completar i adjuntar la informació requerida en el formulari de Texas o de Uganda en funció de la plaça que sigui del seu interès. Quan la facultat resolgui i comuniqui als estudiants si han estat seleccionats, les persones seleccionades hauran de fer la sol·licitud al programa a través del formulari que tenen a continuació.

Aquí trobaràs un llistat esquemàtic amb tots els passos a seguir per no saltar-te'n cap i saber, amb només un cop d'ull, en quin punt del procés et trobes en cada moment:

  Checklist Erasmus+ Pràctiques a països associats KA107

  Dossier Erasmus+ Pràctiques a països associats KA107