SERVEI D'INFORMÀTICA

Per tal de facilitar-vos l'accés als formularis dels serveis oferts pel Servei d'Informàtica i a la consulta de les tarifes d'aquests serveis,hi podeu accedir des d'aquí directament.

Sol·licitud de serveis
 Tarifes 

Aquestes són totes les tarifes aplicables:

Correu i agenda per PAS i PDI

 

Concepte
Import
Activació del compte Gratuït

 

Correu electrònic per estudiants

 

Concepte
Import
Activació del compte Gratuït

 

Publica el teu web

A efectes econòmics en el moment en que es doni d'alta el servei de hosting, es procedirà a cobrar la quota d'alta i la part proporcional del manteniment de l'any en curs, renovant-se automàticament a gener de cada any tret que s'hagi demanat la baixa del servei. El cobrament del manteniment es formalitzarà durant el mes de febrer de cada any. El càrrec es farà sempre a un centre de cost de la UAB. No es faran mai factures a nom d'empreses o persones externes.
Recordeu que si no es dóna de baixa el servei es considerarà actiu.    
 
Portal Plus (4 Gb)
Concepte Import
Quota d'alta 24 €
Quota anual 361 €
Nº Bases de dades Màxim 50 Bases de Dades
Ampla de bandaAssAmpla de banda 4 TB/mes
Ampliació d'1 GB 36 € per any i per GB
*Ampliació fins a un màxim de 10GB
36 € per any i per GB
*Ampliació fins a un màxim de 10GB
 
Portal Bàsic(1GB)
Concepte Import
Quota d'alta 24 €
Quota anual 100 €
Nº Bases de dades Màxim 20 Bases de Dades
Ampla de banda 1 TB/mes1 TB/mes
Ampla de bandaAmpliació No ampliable. Canvi a Portal Plus

Connexió a la xarxa

Concepte Import
Instal·lació de rosetes per ús personal * 250,63 €
Instal·lació d'altres rosetes Segons pressupost
Activació de rosetes Gratuït
Gestió d'adreces IP Gratuït
Fuetons (latiguillos)

3 m

7,5m

10 €

15 € 

* S’aplicarà la tarifa de 250,63 € per la instal·lació de nous punts de connexió a la xarxa de dades, en els següents casos:

  • A la zona demanada ja existeixin punts de connexió a la xarxa i siguin espais de PAS ó PDI
  • El nombre de connexions demanades sigui igual o inferior a 5. (Les peticions de 5 o més connexions a un mateix espai normalment permeten la compartició de les canalitzacions i la feina de desplegament i això comporta preus unitaris més baixos).

En tots el casos que no s’acompleixin les condicions anteriors, es farà mitjançant un pressupost a mida. Aquest pressupost es demanarà omplint el formulari "Consulta CAS" dins de la web de peticions, apartat CAS, amb les vostres dades (nom, telèfon, correu) i indicant al cos de la consulta "Instal·lació de Rosetes per Pressupost".

Connexió al domini UAB

Concepte Import
Ampliació quota de disc 100 Mb 0,30 € / mes
Ampliació quota de disc 1 Gb 36 € / any
Recuperació de backup 10 € (pendent d'aprovació)

 

Correcció d'exàmens i enquestes

Concepte Import
Exàmens 0,05 €
Fulls especials Segons cost

Housing de servidors

Tarifes actuals, estan en procés de revisió

Concepte Import
Nivell 0 500 €/any
Nivell 2

1.000 €/any

Lloguer d'un espai de rack i dues
adreces IP

3.000 €/any

 

Cost per adreçament addicional:

Una adreça IP pública fixa: inclosa en el preu del housing.

Una adreça addicional: 100 €/any
Dues adreces addicionals: 200 €/any
Tres adreces addicionals: 300 €/any
Quatre adreces addicionals: 400 €/any
Cinc adreces addicionals: 500 €/any
Sis adreces addicionals: 600 €/any
Set adreces addicionals: 700 €/any

Pel housing d'espai de rack també es podrien acollir a:

Quatre adreces enrutades i dues adreces d'interconnexió: 500 €/any
Vuit adreces enrutades i dues adreces d'interconnexió: 1500 €/any
Setze adreces enrutades i dues adreces d'interconnexió: 3000 €/any
Trenta-dues adreces enrutades i dues adreces d'interconnexió: 4500 €/any 

En cas de fer servir aquesta configuració  el servei només proporcionarà la connexió a les dues adreces d'interconnexió (els switchos, si es necessiten, aniran a compte del client).

No es permetrà l'assignació de blocs de més de 32 adreces.