La Fundació UAB

Recerca i transferència del coneixement

La Fundació UAB impulsa institucions que promouen projectes de recerca, consultoria i formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida.

Fundació Salut i Envelliment UAB

Fa recerca aplicada amb un enfocament multidisciplinari en envelliment i pacients/ciutadans.

El principal objectiu de la recerca en envelliment és la prevenció de la discapacitat. Els dos grans àmbits que aborda la Fundació són les esferes física i cognitiva. Es treballa tot el continuum de la població gran, des de la gent gran sana fins a les persones amb dependència severa, tant en la comunitat com institucionalitzades.

La recerca en ciutadans es centra en les prioritats i necessitats dels pacients, així com en la visió dels professionals de la salut.

Anar al web


Fundación Wassu UAB

Organització de vocació internacional que, a través de la recerca aplicada a la transferència del coneixement, actua per a la prevenció de la mutilació genital femenina.

La recerca de la Fundación Wassu UAB està enfocada als drets sobre salut sexual i reproductiva, particularment la salut maternoinfantil, centrant-se en les Mutilacions Genitals Femenines (MGF), tant en països d'origen com de destinació de migrants, des d'una perspectiva longitudinal (en el temps) i circular (en l'espai trasnacional de moviments migratoris).

Al llarg dels anys, la investigació s'ha expandit tot abordant diferents aspectes socioculturals i mèdics de la MGF, compartits en diverses publicacions científiques. Els seus estudis combinen mètodes i tècniques qualitatives i quantitatives, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement d'aquesta pràctica tradicional per desenvolupar estratègies de prevenció i atenció contextualizades, sostenibles i eficients.

Anar al web