La Fundació UAB

Fundación Wassu

El Patronat actual de la Fundación Wassu està compost pels següents membres:
 

Margarita Arboix Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Adriana Kaplan Marcusán, Directora Fundación Wassu
Armand Sánchez Bonastre, Vicerector de Recerca i de Transferència
Carlos Sánchez Lancis, Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
Javier Lafuente Sancho, Vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics
Màrius Martínez Muñoz, Vicerector de Relacions Internacionals
Louis Lemkow Zetterling, Professor emèrit
Montserrat Solsona Roca
Josep Maria Trepat Dessy
 
Presidenta: Margarita Arboix Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària: Maria Rosa Català, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB