La Fundació UAB

Fundació Alumni UAB

El Patronat actual de la Fundació Alumni UAB està compost pels següents membres:


Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Gabriel Masfurroll Lacambra, President del Consell Social
Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB
Sara Moreno Colom, Vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Carlos Sánchez Lancis, Vicerector de Relacions Institucionals i Cultura
Josep Ros Badosa, Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
Tania Nadal Vicens, Presidenta de la Comissió Econòmica el Consell Social

President: Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vicepresident: Gabriel Masfurroll Lacambra, President del Consell Social

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB
Vicesecretària: Maria Ángeles Ros Bartomeu, Reponsable d'assessorament jurídic de la Fundació UAB