La Fundació UAB

Fundación Wassu

La Fundación Wassu-UAB és una organització científica d'àmbit internacional, que actua per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a través de la investigació antropològica i mèdica, aplicada a la transferència de coneixement. A nivell nacional, l'entitat participa activament en la formació i l'assessorament necessari per tal de seguir millorant els processos d'erradicació de la MGF a Espanya, així com implicar a les administracions, i donar visibilitat a aquesta problemàtica a la societat civil.

Tallers i formació al territori

La Fundació organitza tallers i sessions formatives per difondre conscienciació sobre la realitat de la MGF al territori, així com mètodes d'actuació quan es tracta amb col·lectius en risc de pràctica. Actualment, en col·laboració amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social, s'està portant a terme un seguit d'accions formatives a Catalunya, Andalusia i les Illes Balears amb professionals d'atenció primària en salut, serveis socials, educatius i responsables de polítiques públiques en un projecte de prevenció de la MGF a Espanya.

Podeu consultar més informació sobre transferència de coneixement en aquest enllaç.

Elaboració de guies i recursos

A més d'activitats advocacy, difusió de publicacions científiques o la participació en conferències i congressos, la Fundación desenvolupa vídeo-documentals, manuals d'atenció i prevenció, o material gràfic i educatiu per treballar amb famílies. Un exemple seria la participació a la Guia de Formació Acadèmica Multisectorial (disponible en 6 idiomes) dins el "Programa Acadèmic Europeu Multisectorial de Prevenció i Lluita contra la MGF" o el documental "Un futuro sin mutilación" (2013), disponible en castellà i anglès.

Consulteu altres reportatges i materials publicats.

Mapatge de la MGF a Espanya

La Fundación Wassu UAB va començar a recrear un mapa de la presència de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a Espanya l'any 2001, com una part important de la seva investigació aplicada al territori, ja que part del bagatge cultural dels qui emigren amplien la configuració d'aquesta realitat.

Avui, el mapa segueix alimentant-se i, després de noves edicions dels anys 2005 i 2009, el mapatge continua el seu procés des de la darrera actualització l'any 2013.

Per a més informació sobre el seu recorregut, consulteu Investigació Aplicada al territori.