La Fundació UAB

Fundació Salut i Envelliment UAB

La Fundació Salut i Envelliment és una entitat sense ànim de lucre que porta a terme activitats en l'àmbit de les ciències de la salut, de l'envelliment i de l'atenció socio-sanitària.

Informació a pacients i ciutadania

Informar a la població és fonamental per tal de prevenir malalties i promoure una salut individual, poblacional i intergeneracional.

Per fer-ho, la Fundació va crear l'any 1998 una Àrea d'Informació en Salut, especialitzada en el desenvolupament, disseny i adaptació de materials informatius i recursos amb l'objectiu que tant pacients com ciutadans puguin millorar la comprensió de malalties o el funcionament del sistema sanitari-assistencial.

Podeu consultar totes les publicacions i els materials gràfics en aquest enllaç.

Investigació sobre l'envelliment

Durant 10 anys, l'Àrea d'Investigació ha centrat les seves línies de recerca a les necessitats i prioritats de pacients i professionals de la salut, aportant coneixement científic sobre la relació entre salut i la sanitat, a partir d'un enfocament integral i multidisciplinari.

Les principals línies d'investigació són la salut en persones grans; els serveis socio-sanitaris i d'atenció a persones amb dependència; la promoció de l'envelliment i la seva aplicació de les TIC; els valors, expectatives i necessitats de pacients i ciutadans; i la visió dels professionals de la salut.

Promoció de l'Envelliment Actiu

Promoure l'envelliment actiu és vetllar per atendre necessitats de la societat actual que estan poc cobertes i ajudar a disminuir situacions de dependència i l'aparició de discapacitats de les persones grans en el seu dia a dia. Per assolir això, la Fundació crea programes de prevenció i promoció de l'envelliment saludable i de participació social, basats en el foment de les relacions intergeneracionals o l'ús de les noves tecnologies.

Un exemple són els Tallers A3, dissenyats per fer sessions grupals dinamitzades per voluntaris als centres socials per a persones grans, amb l'objectiu de capacitar la persona en la seva vida quotidiana, ja sigui per prendre decisions de salut o per enfortir la seva autonomia.