La Fundació UAB

Fundación Wassu

Fundación WASSU UABFruit d'un estudi de la Dra. Adriana Kaplan sobre la Mutilació Genital Femenina (MGF) en països d'origen i destí d'immigrants, neix un projecte antropològic, humanístic i innovador per compartir el coneixement científic i l'experiència obtinguda al terreny, a l'Àfrica, per tal de prevenir la MGF d'una manera sostenible i respectuosa.

La Fundación Wassu-UAB, constituïda el 2012, desenvolupa activitats a Gàmbia, Kènia i Tanzània. Aquestes són algunes d'elles:

•  Alineació amb els diferents agents implicats i representants de les institucions locals per tal d'establir accions conjuntes
•  Investigació i transferència de coneixement en relació a la MGF a Àfrica i la resta del món
•  Formació i elaboració de manuals sobre els efectes de la MGF
•  Publicació de material socioeducatiu i de difusió
 

Com a resultat d'aquests mètodes i tècniques, s'ha obert el diàleg sobre MGF a Gàmbia i arreu del món. Un dels principals assoliments de la Fundación va ser la I Conferència sobre Pràctiques Tradicionals Perjudicials l'any 2009, amb més de 200 participants dels continents africà i europeu, representants polítics i religiosos de Gàmbia i agències internacionals com la OMS, FNUAP i UNICEF, i que va acabar amb la signatura de la Declaració de Brufut.

Paral·lelament, Gàmbia es va convertir en el primer país africà en integrar la MGF al currículum acadèmic dels estudiants de medicina transversal en escoles i centres universitaris de salut. Finalment, l'any 2011 es crea un acord amb el Ministeri de Salut i Benestar Social gambià i les agències de les Nacions Unides (UNICEF i OMS) per abordar un Programa Nacional de Formació per a Professionals de la Salut sobre MGF. Una acció compromesa que permetrà més endavant implicar a altres universitats de Kènia i Tanzània a través de la firma de convenis de col·laboració.

Aquell mateix any se celebra, a Mauritània, la Conferència Nacional Nuakchot on, davant el Consell Suprem Islàmic a Gàmbia i d'Imams i Oulemas d'Àfrica Occiental, es presenten els dos estudis clínics de la Fundació WASSU, i que conclouen promulgant la signatura d'una fatwa que reconeixerà la MGF com una pràctica perjudicial.
 

La Fundación WASSU UAB, membre del comitè Steering MGF de l'OMS

En una reunió d'experts en Mutilació Genital Femenina convocada per l'Organització Mundial de la Salut l'any 2014 a la ciutat de Ginebra, la presidenta de la Fundación Wassu UAB, la Dra. Adriana Kaplan, col·labora en l'establiment de les línies estratègiques del Grup de Treball en MGF "WHO Female Genital Mutilation (FGM/C) Steering Committee".
 

Projectes i programes finançats per òrgans internacionals

La Fundación WASSU ha col·laborat, com una part del Programa Acadèmic Multisectorial de Prevenció i Lluita contra la Mutilació Genital Femenina (MAP-FGM), en la publicació d'una Guía Multisectorial de Formació Acadèmica sobre la MGF que promou i facilita la incorporació d'aquesta temàtica en estudis de grau i postgrau de Medicina, Infermeria, Educació, Psicologia, Treball Social, Dret, Antropologia, Cooperació Internacional, Estudis de Gènere i Feminisme, Ciències de la Comunicació i Periodisme.